top of page
IMG_5029.jpg

Vad är Ashtanga yoga?

Ashtanga Yoga är en av de mer dynamiska och fysiska yogaformerna. Den utförs i 6 serier av positioner synkroniserade med andning. De flesta håller sig till en eller två serier.Metoden utvecklades av gurun Sri K. Pattabhi Jois från staden Mysore Indien. Ashtanga betyder åtta delar på sanskrit. Yogarörelserna är en av delarna. De andra sju är vägledning om beteende, moral, andning och gradvis fördjupning av meditation

Vad är Mysore?

Mysore style är det traditionella sättet att utöva Ashtanga Yoga. Det är en Ashtanga yogans serie (yogapositioner i en särskild följd kombinerat med andning.) Vi börjar med enkla solhälsningar och yogans djupandning,när du behärskar det så är du redo att lära dig nya positioner. Läraren finns alltid med i rummet och går runt och korrigerar, hjälper, ger råd och uppmuntrar dig att utvecklas. Det blir nästan som privatundervisning i grupp.

 

Vilka är de åtta grenarna?

Åtta grenar för att skapa ökad balans i livet, vi kan jobba med de fyra första stegen aktivt. De fyra sista kommer lite av sig själv när du är redo.

 

Yama

Fem principer om hur du är mot andra, omvärlden. De är att inte bruka våld, att tala sanning, att inte stjäla, att vara måttfull och att inte vara girig.

 

Niyama

Fem principer om hur du är mot dig själv, din inre värld. De är renlighet, förnöjsamhet, självdisciplin, studier och tillit.

 

Asana

Asana betyder rörelse. I yogans klassiska texter nämns denna del mycket lite medan de andra delarna är långt mer noggrant beskrivna.

 

Pranayama

Övningar för att lära sig kontrollera andetagen och därmed energiflödet i kroppen.

 

Pratyahara

Att rikta sina sinnen inåt och släppa taget om intryck utifrån. Det första steget i meditation.

 

Dharana

Koncentration på en punkt eller ett objekt. En fördjupning av meditationen.

 

Dhyana

Ytterligare fördjupning av meditationen till ett tillstånd av flöde.

 

Samadhi

Yogans allra djupaste tillstånd. Att vara fri från lidande, uppleva stillhet och fullkomlig lycka.

 

bottom of page