47372414_316057305905915_203271894357508

Fördelar med ashtangayoga

 • Gör kroppen starkare.

 • Gör kroppen mer vig och flexibel.

 • Ökar blodcirkulationen och syrehalten i blodet.

 • Ger ett inre lugn.

 • Rensar ut slaggprodukter från muskler och organ.

 • Bygger upp immunförsvaret.

 • Ökar koncentrationsförmågan.

 • Ger bättre sömn.

Vad är Ashtangayoga?

Ashtangayoga är en filosofi som härstammar från gamla indiska skrifter och kunskap som är mångtusenårig och har hållits levande för naturen och människans fysiska, psykiska och andliga välstånd och utveckling.

 

Ashtangayoga är en fysisk och dynamisk form av yoga och enligt ashtanga och andra hathayogaformer börjar resan till insikt och utveckling med rening av den fysiska kroppen. Genom att använda andningsteknik och kroppslås tillsammans med rörelser som är sammanlänkande, skapar man värme i kroppen.

Detta stärker kroppens muskulatur, ger ökad rörlighet och flexibilitet. 

 

När man regelbundet praktiserar ashtangayoga blir kroppen fri från orenheter, spänningar och blockeringar.

Det ökar förbränningen och man förbättrar uthålligheten. Dessutom stärker man förmågan till koncentration, skapar ett lugnt sinne och medveten närvaro i nuet. Det ger en ökad kroppsmedvetenhet och självkänsla som skapar ödmjukhet och kärlek. Sri K. Pattabhi Jois (eller Guruji, som hans elever kallade honom) introducerade Ashtanga- yoga i västvärlden.

Mysore

Mysore är den stad i södra Indien där Guriji bodde och verkade och där hans Ashtanga Yoga Institute fortfarande drivs av dottersonen Sharath.

 

 

Vad menas med Mysore klass?

Här går läraren går runt och assisterar varje elev enskilt. En klass från helt nybörjare till oändlig utveckling. Serien anpassas individuellt efter de förutsättningar man har. Har du diverse krämpor eller skador, behöver du gå mer varsamt fram och kanske modifiera vissa övningar. Är du ung, frisk och vältränad finns ingen gräns för hur långt du kan gå.

Det är det här som gör Ashtangayoga Mysore-stil sant terapeutisk. Den första serien (Primary Series), som de flesta jobbar med länge, kallas också för “Yoga Chikitsa” dvs “Yoga Therapy”.

Med Mysore menas med andra ord “traditionell undervisningsstil enligt Pattabhi Jois”. Och det gäller över hela världen när man pratar om Ashtangayoga. Man ska inte ha bråttom när det gäller att lära sig nya ställningar då det tar tid för kroppen att vänja sig både fysiskt och mentalt. Ha tålamod och regelbundenhet i praxis så öppnar sig dörren till utveckling och du finner balans i kropp och sinne.

 

 

Ashtangayoga betyder 8 steg eller den åttafaldiga vägen på sanskrit:

 1. Yama - 5 moraliska etiska principer

 2. Niyama - 5 principer om självstudier och självrening

 3. Asana - kroppsställningar

 4. Pranayama - kontroll av andningen, andningsövningar

 5. Prathyara - tillbakadragande av sinnena från sina objekt

 6. Dharana - koncentration

 7. Dhyana - meditation

 8. Samadhi - djupgående meditation

 

Genom att praktisera asana med kraftfull andning sker en utveckling av de olika Yama och Niyama.

Därefter öppnas dörren för de andra delarna naturligt med tiden. Ashtangayoga kan praktiseras av alla eftersom man själv lägger nivån på utövandet och lär sig att lyssna på sin kropp.

 

1. Yama - betyder såväl självkontroll som etiska inställningar.

Den visar eleven vägen till vördnad av fredlighet och liv i förhållande till personen själv och den yttre världen.

De val som en enskild gör i världen kan för många kännas som likgiltiga, men yamas inställning lär ut att varenda en av oss är bunden till världsalltet. När vi följer de universiella livslagarna förbättrar vi till att börja med våra egna liv, och påverkar sedan positivt våra familjer, våra vänner, samhället och hela världen.

Yama inehåller 5 bud eller riktlinjer som reglerar det moraliska förhållandet till andra varelser:

 • Ahimsa är att respektera allt liv genom en attityd av ickevåld, vänlighet och accepterande av livets skillnader (religion,hudfärg,utseende,politisk åsikt, social ställning mm.) Till dess läror hör också ödmjukhet och förlåtelse, vilka ökar den fredliga energin i oss själva och vår omgivning.
  Ahimsa innebär att man inte skadar eller förorsakar någon olycka- varken människor, djur, naturen eller världen- med ord, tankar eller gärningar.

 

 • Satya betyder tankarnas, talets och gärningarnas sanningsenlighet.
  Det innebär att tala angenäm sanning, men att aldrig ljuga även om det skulle behaga andra.

 

 • Asteya lär ut en inställning om att man inte ska stjäla. Stjäl inte någon annans egendom och utnyttja ingen. Asteya är att bete sig vänligt, ärligt och osjälviskt. Avundsjuka och förtal är jämförbara med att stjäla.
   

 • Brahmacharya definieras oftast som avhållsamhet eller celibat men också som måttlighet av bla det sexuella. I Brahmacharyans djupare betydelse är just att rikta själen inåt och förena sig med Brahman, det vill säga den universiella anden som är källan till den rena insikten och sanningen.

 

 • Aparigraha är tankar och gärningar utan vilja att äga, med rent hjärta och återhållsamhet samt att vi utestänger allt onödigt, sådant vi inte förtjänar, från våra liv. Vi bör få det som tillhör oss och ta emot det som är korrekt, samt undvika belöningar och tack vi inte förtjänar. Vi bör också undvika sådan njutning som är skadlig och onödig för vår kropp och själ.

 

 2. Niyama innefattar 5 regler eller riktlinjer för den inre och den yttre reningen.

 • Shaucha betyder renhet och delas in i 2 olika typer:

A. Bahir shaucha innebär yttre rening som tex. tvättning och rengöring av hyn, tänderna, håret och de andra kroppsdelarna. Men det är bra att komma ihåg att massera in svetten som bildats under yogapasset i huden för att nyttiga mineraler kan föras tillbaka till blodcirkulationen.

Den svett som torkar fast i huden efter massagen består främst av slaggämnen och det tvättar man bort efter övningen. Det är bra om man duschar innan övningen och att man har rena träningskläder och håller rent sin matta. Allt för att göra sin egen och andras träning behaglig och man respekterar shauchans läror.

 

B. Antah shaucha betyder inre rening och innebär att man ser alla varelser som sina vänner och behandlar alla med godhet. Vi är av samma ursprung och bröder och systrar.

Allt som är synligt och osynligt har skapats av den högsta anden, världsalltets kreativa kraft.

 

 • Santosha är förnöjsamhet, livsglädje och förståelse oavsett yttre faktorer. Det är resultatet av att man okuvligt riktat sinnet inåt mot förståelsen av det högre jaget. Man ser misstag, besvikelser och förtvivlan som lärdomar och att man ständigt omfattar tanken om belåtenhet. Man är nöjd med det man har och det som man inte har.

 

 • Tapas är att man disciplinerar kroppen och sinnena för att kunna fungera så bra som möjligt. Man använder bla yogaställningar, andningsövningar för att bli av med gifter och orenheter och stilla sinnet. Till detta hör också till att man försöker ha regelbundna matvanor och äter en ren enkel föda.

 

 • Svadyara är självstudier med hjälp av heliga skrifter och genom att recitera mantran och sutror.

 

 • Ishvarapranidhana är att fullkomligt genom såväl gärningar som tankar överlämna sig till högsta energin. Utan att förvänta sig något resultat i form av belöning eller utbyte.
   

3. Asana – kroppsställningar. Genom att dagligen göra yogarörelser utvecklar man en lätt, stark och ren kropp vilket är grunden till all andlig utveckling, Asana tar också bort krämpor som stör såväl kroppen som sinnet samtidigt som den rengör nervsystemet och dom inre organen. Ashtangayoga är sammanställd av sex rörelseserier som alla har en specifik funktion att rena och stärka kroppen och sinnet.

 

4. Pranayama – livskraften: i yoga lägger man vikten på andningen, luften anses som det viktigaste elementet som prana utvinns från. Att fokusera på andningen är viktigare än ställningar men anses det säkrast att börja med pranayama först när man har styrkan, smidigheten och förståelsen för bandhas.

 

5. Pratyahara – tillbakadragande av sinnerna. Som rengör, stärker, och känslogör kroppen, själen och nervsystemet.

 

6. Dharana - Dharana fortsätter att renodla vår sinneskontroll. Där jobbar vi med att behålla ett lugnt, stadigt och tillförlitligt sinne. Det uppstår när man kan hålla ett koncentrerat sinne och orubblig fokus.

 

7. Dhyanameditation. När man arbetar med asnana (yogarörelser) kan man höja medvetenheten av det meditativa stadiet, genom att införliva en rytmisk andning tillsammans med användandet av dristhi och bandhas. ”Ett stillsamt sinne är en stark kropp” – Sri. Pattabhi Jois.

 

8. Samadhidjupgående meditation. Samadhi är det högsta tillståndet av meditation.